top of page
niels-gade-jacobsen-advokat-skatteret.jpg

Niels Gade-Jacobsen

Advokat med speciale i skatteret samt selskabs- og handelsforhold.

Jeg har indgående erfaring som skatteadvokat, herunder især førelse af skattesager for domstole og klageinstanser. Udover det er jeg bestyrelsesmedlem af Danmarks Skatteadvokater samt ekstern lektor i skatteret ved Københavns Universitet.

 

Specialist i spørgsmål om blockchain-teknologi og kryptovaluta, herunder Bitcoin og Ethereum, som jeg har rådgivet om siden 2013.

 

Jeg har omfattende og dyb kommerciel indsigt, og har en stor erfaring i bestyrelses- og tilsynsrådsarbejde for en række danske og udenlandske selskaber. 

@:    ng@advora.law

T:     +45 2992 7994

  • LinkedIn
Erhvervserfaring

2021-, Advora, partner

2020-, Bestyrelsesmedlem af Danmark Skatteadvokater

2015-21, NJORD Law Firm, partner

2017, Østre Landsret, Landsdommer (advokatkonstitution)

2013-14, MAQS Law Firm, advokat

2012-, Københavns Universitet, ekstern lektor i skatteret

2010-12, Bang + Ragnarsen Advokater, advokat fuldmægtig og advokat

2010-12, Københavns Universitet, Manuduktør

2009-10, Elmann (tidligere LOGOS), advokatfuldmægtig

Medlemskaber

Medlem af Danmarks Skatteadvokater

Medlem af Dansk Skattevidenskabelig forening

Uddannelse

2015, Møderet for Landsret

2013, HD-R, Copenhagen Business School

2012, Advokat

2009, Cand.jur. fra Aarhus Universitet

2008, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien

Publikationer
  • Medforfatter til Erhvervsjura i Karnov

  • Forfatter til ”Fradrag for rengøringshjælp mv. i hjemmet: Sker der en EU-stridig forskelsbehandling af udenlandske tjenesteydere?”, Tidsskrift for Skatteret 2011/36,

  • Forfatter til ”Ministerielle beføjelser efter skatteforvaltningsloven ved EU-retlige spørgsmål samt en kommentar til EU-skatterettens relation til de minimis”, Thomson, Ugeskrift for Skat 2010/09

  • Forfatter til ”Kapitalfriheden og skatteministeriets forslag om ændring af beskatningen af kursgevinster”, Thomson, Ugeskrift for Skat 2010/06

  • Forfatter til talrige artikler for Dansk-Tysk Handelskammer

  • Forfatter til talrige artikler udgivet af Dansk-Østrigsk Handelsdelegation

bottom of page